Одбран јазик:
 
Рубрика: Филозофија

Мисија на компанијата.
Да обезбеди на клиентите пред се задоволување на безбедноста на производите и услугите ; За подобрување на социјалната безбедност на животната средина ; За подобрување на чувството на јавноста за безбедност, како и да им помогне на клиентите да се реализират нивните вредности.

 

Концептот на компанијата
Пред се луѓето на прво место , па после технолошките иноваци.

 

Цел на компанијата
За да стане одлично претпријатие со врвната технологија и меѓународни натпреварувачки дух и да ги исполни вредностите на компанијата и на работениот кадар во неа.

 

Духот на самата компанија 
Интегритет како што е на душата ; Професионалност како корен ; Креативноста како извор ; Како правило на вистината бараат како атмосферата со висока ефикасност ; Енергични како помошни ;Хармонија како цел.