Одбран јазик:
 
Рубрика: Алармни уреди (Промоци)

Жични алармни централи         Без-жични алармни централи         Тастатури         Сензoри         Сирени         Дојави         Галантерија         Монтажи


Слика Спецификација Цена
 

IP-802/3

 * 1 Комад - Без жична централа , со детекција на 99 бежични уреди (Сензори/Далинска/Сирени),со дојава при кражба

* 1 Комад - Сензор за движење

* 1 Комад - Магнетен сензор за врата или пак прозор

* 1 Коман - Сирена

* 2 Комада далински контролери


Алармниот сет доага со 1 Година гаранција.

Лесен за самостојна монтажа,при наша техничка подршка

Продажна цена

6,200.00 Денари

IP-601/602/603

* 1 Комад - Без жична централа , со детекција на 99 бежични уреди (Сензори/Далинска/Сирени),со GSM дојава при кражба

* 1 Комад - Сензор за движење

* 1 Комад - Магнетен сензор за врата или пак прозор

* 1 Коман - Сирена

* 2 Комада далински контролери


Алармниот сет доага со 1 Година гаранција.

Лесен за самостојна монтажа,при наша техничка подршка

Продажна цена

12,400.00 Денари

 

IP2098

* Вграден 30Mp Фото-апарат

* Инфра црвен сензор за движење

* Видео репродукција во AVi формат на датотека 320x240

* Прилагодлив часовник

* Мемориска картица за снимање на сликите при обид на кражба

* Подржава 16GB SD Картица во (FAT32)

LED Функци за ноќно гледање ,кога интензитетот на светлината во просторијата е 0lux,за јасно видлива слика.

* Брзина на снимање 4 Слики во секунда

* Поседува литиумска батерија 1200mA 3.7V

* Опременае со 16GB SD Картица која по нашапресметка ги задоволува следниве перформанси

        - 12250 Видео клипови = 61 Ден = 2 Месеца Снимен материјал

        -  10S 4T X 8K = 320Kb

        - 100 пати на ден = 61 ден = 138 часа континуирано снимање

GSM Дојава за обид при кражба

GSM Сетирање на функси

GSM Активација/Деактивација

* Додавање на Без-жични сензори , далечинско , сирена...

Продажна цена

24,000.00 Денари

 

 

Слика Спецификација Цена
 

 

 * 1 Комад - Жична централа , со детекција на жични уреди (Сензори/Тастатури/Сирени),со дојава

* 1 Комад - Сензор за движење

* 1 Комад - Магнетен сензор за врата или пак прозор

* 1 Коман - Сирена 105db

* 1 Тастатура


Алармниот сет доага со 1 Година гаранција.

Продажна цена

7,500.00 Денари

 

Продажна цена

10,800.00 Денари

 

 * 1 Комад - Жична централа , со детекција на жични уреди (Сензори/Тастатури/Сирени),со GSM дојава

* 1 Комад - Сензор за движење

* 1 Комад - Магнетен сензор за врата или пак прозор

* 1 Коман - Сирена 105db

* 1 Тастатура


Алармниот сет доага со 1 Година гаранција.

Продажна цена

13,700.00 Денари

 

Продажна цена

17,000.00 Денари

 

Монтажата во сетовите не е вклучена...    

Hit Counter