Одбран јазик:
 
Рубрика: Компјутерски програми

Книговотствен   Евиденција на раб.време  


 

 

Материјално Вер.1.1

Desktop

 

- Шифрарници

- Налози

- Девизно

- Големопродажба

- Малопродажба

- Благајна

- Плати

- Финансово

- Основни средства

- Производство

>>>6,200 Денари<<<

 

 

Евиденција Вер.1.1

Desktop/Web

 

- Шифрарници

- Контролени места

- Поврзување

- Подесување на јазик

- Прегледи на извештај

- Обработка

- Одјава

 

 

 

>>>6,200 Денари<<<

 

 

Евиденција Вер.1.1

Web

 

- Шифрарници

- Боледување и Одмор

- Контролени места

- Празници

- Поврзување

- Подесување на јазик

- Прегледи на извештај

- Обработка

- Одјава

- Помош

>>>12,000 Денари<<<

Hit Counter