Одбран јазик:
 
Рубрика: Контрола и пристап

Контрола и пристап "Sesame"    Контрола и пристап "Eisies"   Помошни контролери   Конвертори   Галантерија     Софтвер     Монтажи


 

 

 

 

Генерални застапници,сервисери и монтажери на "SESAME" & "Eisies" Access Controls опрема за МАКЕДОНИЈА!

Промоција на сетови за пристап во простори


 

   

    Сет SAC105

    - 1 Контролер за пристап во простори

    - 1 Напојување 12V

    - Кабел за поврзвање , до 10м

    - 1 Таг за влез во простори

    - 1 Код за влес во простори

   

ГРАТИС!

Спродедување на кабел,Сетирање на уредот Гаранција 1 Година...

МОНТАЖА ГРАТИС!!!

 

 

 

   

    Сет SAC104

    - 1 Контролер за пристап во простори

    - 1 Напојување 12V

    - Кабел за поврзвање , до 10м

    - 1 Таг за влез во простори

    - 1 Код за влес во простори

   

ГРАТИС!

Спродедување на кабел,Сетирање на уредот Гаранција 1 Година...

МОНТАЖА ГРАТИС!!!

 

 

 

   

    Сет SEF

    - 1 Контролер за пристап во простори,со компјутерска комуникација

    - 1 Напојување 12V

    - Кабел за поврзвање , до 10м

    - 1 Таг за влез во простори

   

ГРАТИС!

Спродедување на кабел,Сетирање на уредот Гаранција 1 Година...

МОНТАЖА ГРАТИС!!!

 

 

 

   

    Сет SWB

    - 1 Далечински управувач за пристап во простори

    - 1 Напојување 12V

    - Кабел за поврзвање , до 10м

   

   

ГРАТИС!

Спродедување на кабел,Сетирање на уредот Гаранција 1 Година...

МОНТАЖА ГРАТИС!!!

 

 

 

   

    Сет SH1D

    - 1 Управувач за пристап во простори

    - 1 Напојување 12V

    - Кабел за поврзвање , до 10м

   

   

ГРАТИС!

Спродедување на кабел,Сетирање на уредот Гаранција 1 Година...

МОНТАЖА ГРАТИС!!!

 

 

 

   

    Сет SXL33

    - Контролер за пристап во простори,со компјутерска комуникација со отпечаток од прст

    - 1 Напојување 12V

    - Кабел за поврзвање , до 10м

      

ГРАТИС!

Спродедување на кабел,Сетирање на уредот Гаранција 1 Година...

МОНТАЖА ГРАТИС!!!

 

 

hit counter