Одбран јазик:
 
Рубрика:Мотори за врати

Лизгачки врати    Крилни врати     Гаражни врати     Рампи    Ролетни и настрешници     Wifi Home  


Кликнете на подолното мени ,за да ги видите нашите референци

 

Ел.Мотори за Лизгачки врати

DEIMOS BT A400 24V KIT

Кит за лизгачка врата до 400kg сo:
- Моторен погон DEIMOS BT A400 на 24VDC со автоматика HAMAL SL2,
приемник за далечинско командување, брзина 12m/min., електромеханички граничници, можност за работа на Алу.Батери, IP24 степен на заштита,
- 2 Далечински командери MITTO 4 (4-Канални)
- 1 Пар сигурносни фото кели DESME
- Трепкачко светло со антене B LTA 24

DEIMOS BT A600 24V KIT

Кит за лизгачка врата до 600kg сo:
- Моторен погон DEIMOS BT A400 на 24VDC со автоматика HAMAL SL2,
приемник за далечинско командување, брзина 12m/min., електромеханички граничници, можност за работа на Алу.Батери, IP24 степен на заштита,
- 2 Далечински командери MITTO 4 (4-Канални)
- 1 Пар сигурносни фото кели DESME
- Трепкачко светло со антене B LTA 24
ARES 1000 Електро моторенпогон за индустриски лизгачки врати со тежина до 1000kg,
автоматика HQSC-D ARES и приемник за далечинско командување,
brzina 9m/min., IP24 zaštita, elektromehanički graničnici,
напојување 24DC со што се овозможува работа на батерија
ICARO N 230V Електро моторенпогон за индустриски лизгачки врати со тежина до 2000kg,
автоматика LEO B CBB L02 и приемник за далечинско командување,
брзина 9m/min., IP24 заштита, електромеханички граничници, 230VAC
CVZ-S 30x8 галвазирана метална назабена летва со должина од 1m, со навртки
CVZ 30x12 галвазирана метална назабена летва со должина од 1m, со навртки

Крилни врати

PHOBOS BT A25 24V KIT FRA

KIT za krilni vrati so dolžina na krilo do 2,5m i težina do 400kg so:
- Два PHOBOS BT A25 мотори на 24VDC со што се овозможува работа на Аку.Батерија со време на отварање/затварање15sec ,степен на заштита IPX-4
- Автоматика ZARA BT L2 со вграден приемник за далечинско командување
- Две далечинска MITTO 4
- Пар сигурносни фотокели DESME и трепкачко светло со антена
LUX L Хидрауличен мотор за мак. должина до 4m и тежина до 500kg, IP57 степен на заштита, време на отварање/затварање 34 секунди, ALCOR N контактибилна контролна единица (не е вклучена), напојување 230VAC

Гаражни врати

Погонски систем за SEGMENTNI гаражни врати
NIK KIT TIZIANO B GDA 260 S01 KIT za segmentna garazna vrata do 10m²/60kg:
- elektromotoren pogon za garažna segmentna vrata TIZIANO B GDA 260 S01 so vgradena kontrolna edinica VENERE B GDA,
24VDC (možnost za rabota na aku.baterii)
- BIN 3620 metalna vodilica so dolžina 3.620mm
- MITTO B RCB02 R1 dalečinski komander

Погонски систем за KRUTI гаражни врати

BERMA Хидрауличен електромоторен погон за гаражна крута врата до 9m2,
време на отварање/затварање 25 секунди, IPX5 степен на заштита,
RIGEL 5 компатибилна контролна единица (не е вклучена),
рачно активирање со клуч, напојување 230VAC
SEB Надворешна брава со клуч BERMA
CA1 Сет за инсталирање наа едеи мотор BERMA,
со права телескопска рачка, мак.должина до 4m
CA1C Сет за инсталирање наа едеи мотор BERMA,
со крива телескопска рачка, мак.должина до 4m

Рампи

MOOVI 30N/60N Електромеханичка рампа за крак со должина до 3 метри MOOVI30 или 6 метри MOOVI60 држач за крак (Држачите Omega AQ i AT се нарачуват одвоено)
вградена ALPHA BOM контролна единица и приемник за далечинско командување, брзина на отварање/затварање MOOVI30 - 4сек. и MOOVI60 - 8сек., вградени ел.прекинувачи, рачно отварање со клуч, IP24 степен на заштита, напојување 230VAC избор на две бои: сива и црвена
MOOVI 30S Електромеханичка рампа за крак со должина до 3 метри без држач за крак (држачите Omega AQ и AT се нарачуват одвоено)
вградена LEO MV D контролна единица и приемник за далечинско командување, брзина на отварање1.5 сек. + slowdown,
вграден ограничувач на обртниот момент, вградени ел.прекинувачи, рачно отварање со клуч, IP24 степен на заштита,напојување 230VAC.
избор на две бои: црвена и сива
AQ3 и AQ5 Правоаголен алуминиумски крак со должина од 3 до 5 метри за рампа MOOVI
AT6 Кружен алуминиумски карак со должин од 6 метри за рамоа MOOVI
ART 90 Q Механизам со алуминиумски крак со кој се овозможува свиткување под агол од 90º , мак. растојание на отварање 4m, за рампа MOOVI.
Michelangelo 60 Електромеханичка рампа за крак со должина до  6 метри, вградена LIBRA C MV контролна единица со приемник за далечинско командување , брзина на отварање или затварање 6 секунди, вграден ограничувач на обртниот момент, вградени електрични прекинувачи, рачно отварање со клуч, IP24 степен на заштита, напојување 230VAC
Michelangelo BT A 80 U Електромеханичка рампа за крак со должина до 8 метри, вградена MERAK BM контролна единица со U-Link комуникациска порта преку која се овозможува комуникација со сите видови на контролни единици и ресивери, дисплеј и приемник за далечинско командување, брзина на отварање и затварање 8 секунди, вграден ограничувач на обртниот ,момент, вградени електрични прекинувачи, рачно отварање со клуч, IP24 степен на заштита, напојување 24DC со што се овозможува и  работи на аку. батерија
SB Алуминиумска мрежа (решетка) за поставување на под рампа MOOVI i MICHELANGELO
Traffic Light Red/Green Семафор за регулирање на собраќајот со димензи 180x410x290mm и
Ф210mm црвена и зелена LED индикација

Ролетни и настрешници

RELL RUA A30 230V W45 Едноканален погон за ролетни или тенди со мак.тежина до 55kg, мак.ротирачки момент 30Nm, механичко лимитирање на движење, IP44 степен на заштита, SHEDIR B CBC 02 LO1 контабтибилна контролна единица - автоматика (не е вклучена), напојување 230VAC
KIT TL 60 ACC основен кит за инсталирање на еден RELL RUA мотор
LOOP 50/35 Едноканален погон за ролетни или тенди со мак.тежина до 55kg,
мак.ротирачки момент 30Nm, механичко лимитирање на движење,
IP44 степен на заштита, ELBA / ELBA BU контабтибилна контролна единица - автоматика (не е вклучена), напојување 230VAC
KIT TL 60 основен кит за инсталирање на еден LOOP мотор
RUL 60/3 Осум аголна макара за ролетна со Φ60mm и должина 3m

Wifi Home

KIT MIME AC Wi-Fi Home Automation двоканален приемник за внатрешна монтажа, компактен дизајн, 433 MHZ, 2 назависни излези, програмирање до
30 далечински командери, комплет со еден MITTO B RCB04
4-канален далечински командер
CLONIX 2E/128 Надворешен двоканален ”rolling code’ приемник 433MHz,
програмирање на 128 кодови.

Hit Counter