Одбран јазик:
 
Рубрика: Web Адреси

Домени   Хостирање   Услуги  Примероци  Регулативи


 

Пакет Бр.1 (Basoc)

Пакет Бр.2 (Basoc)

 100 MB Диск простор

 Хост за 1 домен

 FTP пристап

 1000 MB мес. трансфер

 Неограничено електронски адреси

 cPanel

 250 MB Диск простор

 Хост за 1 домен

 FTP пристап

 25000 MB мес. трансфер

 Неограничено електронски адреси

 cPanel

Одбери домен www._______.MK Одбери домен www._______.COM.MK

Пакет Бр.1 (Basoc)

4 Web Страни

- 10 Слики

- 3 Страни Word

Неограничено Email

Пакет Бр.1 (Basoc)

8 Web Страни

- 15 Слики

- 4 Страни Word

Неограничено Email

Цена : 6,940.00 Денари

Цена : 12,340.00 Денари

 

Цените се изразени во денари со вкалкулиран 18% ДДВ.

 

Hit Counter