Рубрика: Подршка

Гаранција

Една година гаранција ви нудиме на безбедносните системи, како и на нивните додатоци. Било какви дефектни настанати при исправен режим на работа си подлегат под гаранција. На купувачите на АМТ ќе им биде извршена замена или пак извршен сервис на оштетениот дел и вратен во работен режим. Ако било грешка до самите нас-ке се замине без никаква доплата,но ако е грешка до местоположбата,струен шок, оштетена налепница или пак физички оштетен производ АМТ ке го наплати сервисот.

 

Достапност до опремата

Плаќањето се врши исклучиво преку ж-сметка:200002578723070 Стопанска Банка АД Скопје

 

Начин на испорака

По договор помегу Нарачителот и Испракачот , АМТ ви стои на услуга да ви ја достави опремата Лично до самиот објект, Да ви ја намонтира и да ви издаде гаранција,како и содветен сертификат (Елаборат)од надлежен орган.По взаемен договор може и да ви ја испорача робата преку Брза пошта,која во Македонија ја доставуват за 1 работен ден